22 Mayıs 2015

ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ ANTOLOJİSİ [Memet Fuat]

Perşembe, 09 Şubat 2012 22:52

   

ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ ANTOLOJİSİ


Memet Fuat

  

cts-on

ADAM YAYINLARI
© Anadolu Yayıncılık A.Ş.
Eğitim Kitapları Dizisi: 1
Birinci Basım: Nisan 1985
İkinci Basım: Şubat 1986
Üçüncü Basım: Ekim 1987
Dördüncü Basım: Kasım 1989
Kapak Düzeni: Erkal Yavi


 

 

ÖNSÖZ

 

 

Bu antoloji, 1920'lerin ikinci yarısından günümüze kadar uzanan altmış yıllık bir zaman dilimini kapsıyor. Şiirimizin ortaöğretim kurumlarında yeterince incelenmeyen bir dönemini seçme örneklerle el altına getirmenin önemli bir eksikliği gidereceği düşüncesinden yola çıkıldı.

Seçilen şiirleri baştan sona doğru, yazılış ya da yayın tarihlerine dikkat ederek okuyanlar, çağdaş şiirimizin 1929'da 835 Satırla başlayışını, 1941'de Ganp'le yenilenip büyük bir yaygınlık kazanışını, bu akıma katılmayan toplumsalcı şairlerin Serbest nazmı çeşitli yönleriyle sürdürüşlerini, Nedim - Yahya Kemal - Nâzım Hikmet çizgisinin karşıtı'olan Şeyh' Galip - Ahmet Haşim - Necip Fazıl çizgisinin uzantısı sayılabilecek Dağlarca şiirinin her şeyi içererek yücelişini, 1950'lerin sonlarına doğru İkinci Yeni akımının parlayışını, bu akım içinde süre başlayan gençlerin 1970'lerde yeniden toplum sorunlarına yönelen bir şiiri öne çıkarışlarını izleyeceklerdir.

Sergilenen şiirin niteliği de, niceliği de şaşırtıcıdır. Altmış yıl gibi kısa bir zaman diliminde, böylesine renkli, böylesine çok yönlü bir şiir birikimi başka bir ülkede görülmüş müdür, bilmiyorum. Ama Türkiye' de Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana yazılan vazgeçilmez şiirleri bir araya toplamaya bu oldukça büyük, tıka basa doldurulmuş antolojinin sayfaları bile yetmedi. Seçtiğim şiirlerin birçoğunu dışarda bırakmak zorunda kaldım.

Ayrı bir antoloji dolduracak kadar çok olan Kurtuluş Savaşı şiirlerini, Atatürk şiirlerini seçme dışı bıraktığım gibi, uzun şiirlerden de pek az örnek verebildim. Bu arada. Memleketimden İnsan Manzaraları, Orhan Veli'nin, Dağlarca'nın, Külebi'nin, Güllen Akın'ın destanları. Melih Cevdet Anday'ın, Edip Cansever'in, Hasan Hüseyin'in, Refik Durbaş'ın, daha başkalarının uzun şiirleri hep seçme dışı kaldı. Şairlerin gelişmelerini kısa örneklerle gösterme olanağı bulamadığım durumlarda ise, bazı uzun şiirlerden parçalar almak yoluna saptım.

 

 

Seçmeleri yaparken genel değerlendirmelerden kaçınmak gibi bir kaygım olmadı. Tersine, "beğenisiyle öne çıkmaya, kimselere benzememeye çabalayan bir seçici" durumuna düşmekten kaçındım. Gene de okurlar her antolojiye girebilecek nitelikte gördükleri bazı şiirleri bu antolojide bulamayabilirler. Üstelik, büyük bir olasılıkla, kendilerine geniş yer ayırdığım şairlerde ortaya çıkacaktır bu durum. Çünkü seçmeleri yaparken her şaire aynı anlayışla yaklaşmadım:

Tutarlı bir şiiri olan, gittikçe daha ustalaşarak, ama değişmeyen bir şiir anlayışı içinde yazmış olanlardan, örnekse Ahmet Muhip Dıranas’dan, Asaf Halet Çelebi'den, Nahit Ulvi Akgün'den, Ahmed Arif den, güzel olduklarına inandığım şiirleri seçtim. Buna karşılık, Nâzım Hikmet, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, İlhan Berk, Kemal Özer gibi, şiirini birkaç kez değiştirmiş olan şairlerin çeşitli dönemlerinden, sırasını da gözeterek, ayrı ayrı seçmeler yaptım. Gene en güzel şiirlerini seçmeye özen gösterdim, ama bir döneminde çok başarılı olan bir şair, başka bir döneminde o kadar başarılı olmayabileceği için, genel bir değerlendirmede altta kalacak şiirler, salt şairin gelişmelerini gösterdiklerinden, daha güzel şiirlerinin üstüne çıkıp antolojiye girebildiler.

Ayrıca, bu kaygı şairlere ayrılan sayfalar bakımından da bir dengesizliğe yol açtı. Çağdaş Türk şiirinin büyük şairlerinden, değişik anlayışlarla şiir yazmış olanlara, şiir anlayışlarını baştan sona değiştirmemiş olanlardan çok daha fazla yer ayırmak gerekti. Ahmet Muhip Dıranas gibi. Cahit Sıtkı Tarancı gibi büyük şairler dört sayfada, altı sayfada verilirken, kimi şairlere daha fazla yer ayrılmış olması, kesinlikle bir nitelik değerlendirmesinden değildir. Bu dengesizliğin nedeni, çeşitli anlayışlarla şiir yazanların birkaç sayfa içinde tanıtılamamasıdır. Gene, kısa şiir yazanlarla, uzun şiir yazanlar arasında da kendilerine ayrılan sayfa sayıları bakımından bir dengesizlik olduğu kolayca görülecektir.

Bu antolojide şairler okura bütün önemli özellikleriyle sunulmak istenmiş, kitabın çok büyümemesi için de, ayrı ayrı her şairde en az sayfa sayısına inilmeye çalışılmıştır. Oldukça uzun çalışmalar sonunda, örnekse Ahmet Muhip Dıranas'ın dört sayfada "şiirinin gücü duyurularak" verilebildiği, buna karşılık, gene örnekse Dağlarca'da bu iş için en az yirmi iki sayfa gerektiği ortaya çıkmıştır.

Antolojinin başında kısa bir örneklemeyle çağdaş Türk şiirinin başlangıç yıllarındaki şiir ortamı yansıtılmıştır: İki büyük şair, Ahmet Haşim ile Yahya Kemal Beyatlı, ulusal edebiyat kaygıları içindeki Beş Hececiler, onları izleyenler...

Gerçi bu bölümde yer alan şiirlerden birkaçı daha sonraki yıllarda yazılmış ya da tamamlanmış şiirler, ama vazgeçilemeyecek güzellikte örnekler, üstelik yazılış tarihlerine karşın, gene de çağdaş Türk şiirinin içinde oluştuğu ortamın şiir beğenisini yansıtıyorlar.

 

 

Antolojideki şairlerin sıralanması doğum tarihlerine göredir, ama bazı durumlarda başka kaygılarla bir şairi öne, ya da arkaya aldığım da oldu. Doğum tarihleri yüzünden şiirimizin gelişmelerindeki görünümün bozulmamasına özen gösterdim. Yalnız, Oktay Rifat ile İlhan Berk'in İkinci Yeni akımı çerçevesinde yazdıkları şiirler. İkinci Yeni'nin yoğunlaştığı bölümden çok önlerde kaldı. Bunu önlemenin çaresini bulamadım. Ama böyle durumlarda okurların yanılmamaları için, şiirlere tarih koydum. Ayraç içindeki tarihler şiirlerin yazıldığı ya da dergilerde çıktığı tarihleri, köşeli ayraç içindeki tarihler ise ilk yer aldıkları kitapların birinci basım tarihlerini gösteriyor.

Ayrıca, her şairin şiirlerini de yazılış tarihlerine göre sıralamaya çaba gösterdim. Yazılış ya da ilk yayın tarihlerini çıkaramadığım durumlarda şiirleri aldığım kitaplardaki sıralamalara uydum. Şairlerin gelişmelerini önceki şiirlerinden, sonraki şiirlerine doğru giderek yansıt¬maya çalıştım.

Bu arada birçok şairin, kitaplarının yeni basımlarında şiirlerim düzeltmiş olduklarını gördüm. Genellikle son basımlara uymakla birlikte, bazı durumlarda ilk biçimlere bağlı kaldım. Örnekse Nâzım Hikmet'in 835Satır'ından seçtiğim şiirler, Orhan Veli'nin "Kitabe-i Seng-i Mezar"ı bu antolojide ilk biçimleriyle yer almıştır.

 

M.F.

 

 

İKİNCİ BASIM İÇİN

 

Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi umduğumun üstünde bir ilgi gördü. Şiirlerin seçiminde uygulanan yöntemin değişikliği, önce yadırgandıysa da, giderek benimsendi, şairlere ayrılan sayfaların, sanatlarındaki gelişmeleri göstermeye yetmediğinden söz edilir oldu. Çok daha geniş, sayfa sınırlaması olmayan bir antoloji düzenlemeyi ben de özlüyorum. Ne var ki sekiz ay sonra yapılan bir ikinci basımda böyle bir özlemi gerçekleştirme olanağı yok. Bu basımda yalnızca görebildiğim bir iki dizgi, düzenleme yanlışını düzeltmekle yetindim.

 

M.F.

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ : 7

GİRİŞ : 10

AHMET HAŞİM (1884-1933)

Merdiven : 49
Parıltı
Karanfil
Havuz
Yarı Yol
Orman
Sonbahar

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)
Itrî : 51
Düşünce
Eylül Sonu
Erenköyü'nde Bahar

 

 

Beş Hececiler


ORHAN SEYFİ ORHON (1890-1972)
Annemle Hasbıhal : 54
Maniler
Gelincikler
Sivrisinek

ENİS BEHİÇ KORYÜREK (1891-1949)
Gemiciler : 56
Tuna Kıyısında Hatıra

HALİT FAHRİ OZANSOY (1891-1971)
Mum Işığında : 58
Bugünkü Sâdabad
Dedikodu
Denizde Ay
Sanatkâr

YUSUF ZİYA ORTAÇ (1895-1967)
Evim : 60
Koşma
Bir Gün
Sebilci

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898-1973)
Koşma : 62
Çoban Çeşmesi
Han Duvarları

 

 

Heceyi İzleyenler


KEMALETTİN KAMU (1901-1948)
Bingöl Çobanları : 67
Gurbet
Güz

AHMET HAMDİ TANPINAR (1901-1962)
Ne İçindeyim Zamanın : 69
Gezinti
Bütün Yaz
Mavi, Maviydi Gökyüzü
Karışan Saatler İçinde
Bursa'da Zaman

AHMET KUTSİ TECER (1901-1967)
Nerdesin : 73
Besbelli
Kır Uykusu
Bir Toprak İşçisine

ZEKİ ÖMER DEFNE (1903)
Senin Yanında : 75
Zilleri Çalacak

ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI (1904-1946)
Deniz Sarhoşları : 76
Tahtacı Güzelleri
Deniz Hasreti

 

 

Serbest Nazım

NÂZIM HİKMET (1901-1963)
Yaralı Hayalet : 78
Kara Kuvvet
835Satır'dan (1929) : 80
Açların Gözbebekleri
Salkımsöğüt
Bahri Hazer
Kerem Gibi
Üç Selvi
Karıma Mektup
Şeyh Bedreddin Destanı'ndan (1936) : 90
2.
10.
14.
Memleketimi Seviyorum : 94
Bir Cezaevinde, Tecritteki Adamın Mektupları
Kara Haber
Türk Köylüsü
Davet
21-22 Şiirleri'nden
Rubailer
Yaşamaya Dair
Tahir'le Zühre Meselesi
Hapiste Yatacak Olana Bazı Öğütler
Kızçocuğu
Severmişim Meğer
Kırmızı san yeşil balonlarda
Dünyayı verelim çocuklara
Yoruldun ağırlığımı taşımaktan
Kocalmaya Alışıyorum
Cenaze Merasimim

ERCÜMENT BEHZAD LAV (1903-1984)
Parsın Ölümü : 116
1912-1919
Rûhül Kudüs
Hasta Adam

İLHAMİ BEKİR TEZ (1906-1984)
Otuz Sekiz : 121
Kırk Üç
Masal
Son Kavga
Duvar

 

 

Heceyi Sürdürenler


NECİP FAZIL KISAKÜREK (1905-1983)
Akşam : 126
Üç Atlı
Kaldırımlar
Otel Odaları
Sayıklama
Mukayese
İstasyon
Keder
Bu Yağmur
Geçen Dakikalarım
Bekleyen
Ölünün Odası
Tabut
Ölüler
Meçhul
Perdeler

SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL (1907-1968)
Odalar ve Sofalar : 135
Yolculuk

CEVDET KUDRET (1907)
Gece Yarısı : 136

YAŞAR NABİ NAYIR (1908-1981)
Onar Mısra II, IV : 137

MUSTAFA SEYİT SUTÜVEN (1908-1969)
Sutüven : 138
Orşilim Kızları
Adlı da Bir Yağmur

AHMET MUHİP DIRANAS (1908-1980)
Olvido : 142
Kar
Büyük Olsun
Ayaklar
Köpük
Fahriye Abla

 

 

Heceden Kopamayanlar


ZİYA OSMAN SABA (1910-1957)
Çocukluğum : 146
Rabbim, Nihayet Sana
Köpük, Ada ve Çiçek
Bütün Saadetler Mümkündür
Ayaklar
Çocuklar Bakıyorlar
Garip İstanbulumun Türküsü
Eller
Patik Yap, Kunduracı
Düşümde

CAHİT SITKI TARANCI (1910-1956)
Gün Eksilmesin Penceremden : 151
Ölümden Sonra
Memleket İsterim
Robenson
Paydos
Abbas
Bahar Sarhoşluğu
Otuz Beş Yaş
Memleket
Müjde
Karanlıktaki Hazine
Korkunç Güzel

 

 

Garipçiler


GARİP’DEN (1941)
Kuş ve Bulut (Oktay Rifat-Orhan Veli) : 157

MELİH CEVDET
Serçe : 157
Ellerimiz Gibi
Ağız Mızıkası
Bir Misafirliğe
Ölmüş Bir Arkadaştan Mektup

OKTAY RİFAT
Hayranlık : 158
Ekmek ve Yıldızlar
Şehitlik I, II
Manzara
Tecelli

ORHAN VELİ
Sabaha Kadar : 160
Gemilerim
Bayram
Robenson
İnsanlar
?
Anlatamıyorum
Kitabe-i Seng-i Mezar
Güzel Havalar
Efkârlanınm
Harbe Giden
Kaside
Söz

Ağaç (Oktay Rifat-Orhan Veli) : 164

ORHAN VELİ KANIK (1914-1950)
Gemliğe Doğru : 165
Dedikodu
Tahattur
Altın Dişlim
Şanolu Şiir
Deli Eder İnsanı Bu Dünya
Tren Sesi İstanbul Türküsü
Değil
Misafir Eskiler Alıyorum
Sereserpe
Pireli Şiir
Ah! Neydi Benim Gençliğim!
Denizi Özleyenler İçin
Galata Köprüsü
İstanbul'u Dinliyorum
Hürriyete Doğru
Dalgacı Mahmut
Bedava
Sizin İçin
Karşı
Macera
Birdenbire
Deniz Kızı

OKTAY RİFAT (1914-1988)
Vazife : 177
Anış
Mor Kalem
O Gün Bugün
Güzel
Fadik ile Kuş
Son Söz
Kadeh
Telefon
Pembe Yalı
Perçemli Sokak' dan (1956) : 186
I
II
X
XIII
XVII
XXXI
XLI
Aşık Merdiveni : 188
Değirmi
Bağımsız
Balıklı
Elleri Var Özgürlüğün
Agamemnon I
Yağmur
O
Ağzımın Tadı
Elçiler
Batak
Fatih'in Resmi
Pazar
Fadime Kız
Bulut
Sağanak
Koyunlar
Demin ve Şimdi
Biz ve Onlar
Kaf
Eşektiler
Yıldızlı Görünüm
Kaval
Tandırname
Vidalar
Gemide
Karanfilli İşçi
Harç Çeken İşçiler
Eski Koltukta
Aracı

MELİH CEVDET AND AY (1915)
Rahatı Kaçan Ağaç : 204
Alaturka
Yalan
Tohum
Düzenli Dünya
Boğaziçi'nde Ayın On Dördü
Telgrafhane
Faltaşı
Kapı
Yanyana
Anı
Olsun da Gör
Kolları Bağlı Odysseus'dan (1962) Dördüncü Bölüm : 211
Şiir Yazmak
Güvercin
Ağulu Mantar
Ana Tanrıça
Kardeşler
Salyangoz
Gelinlik Kızın Ölümü
Değiştirmeler 9
Karacaoğlan'ın Bir Şiiri Üzerine Çeşitlemeler I
Karacaoğlan'ın Bir Şiiri Üzerine Çeşitlemeler VIII

ASAF HALET ÇELEBİ (1907-1958)
He : 220
İbrahim
Harpût
Sidharta
İnsanlar
Mariyya
Mariyya


ORHON MURAT ARIBURNU (1920-1989)
Şifre : 224
Ayna
Zurna
Mahkûmlar
Umut
Zampok Eyin Pi
Kasap
Selim

 

 

1940 Sonrası

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA (1914)
Ağır Hasta : 227
Ölü
İstek
Kızılırmak Kıyıları
Çirkin
Sıvaslı Karınca
Uyanık
Dünyaca
Taşla Toprak
Çırılçıplak
Âsû
Âsû'nun Oğlu
Kocaman Bölü
Hoo
Ölü Yokluğum
En Çıplak
Gök Ekmeği
Dörtgen Değirmi
Yüksek Sürede Olmak
Kuş Olayı
Göz Gece
Baltacı
Toplumda
Savcı'ya
Yeryağ
Ye Ye Ye
İşte Kendini Toplum Uğruna Yıkanlar
Utanç Kesiti
Bura Hiroşimadır
Dört Yapraklı Çiçek

CELÂL SILAY (1914-1974)
Başım : 249
Sual
Gösteren
Deneme
Haziran Şiiri

HASAN İZZETTİN DİNAMO (1909-1989)
Köroğlu'nun Türküsü : 252
Meydan Okumak
Dokuzuncu Sonnet
Doksan Yedinci Sonnet

RIFAT ILGAZ (1911)
Kasabamız : 256
Alişim
Kitaplar
Komşuluk
Kahveler, Gazeteler
İçelim!
Yaşıyoruz
Aydın mısın
Bir Sınavsa Eğer

BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU (1913-1975)
İstida : 262
Can Eriği
Paramparça
Kara Sevda
Karadut
Sitem
Hüzün Geldi
Gitti Gider
İnsan Kasidesi
Küçük Ressam Hasan Kaptan'a
Pul Pul

 

HALİM ŞEFİK (1913)
Somut : 268
Kız
Gazel
Sis
Burası

CAHİT IRGAT (1916-1971)
İnsan Sesi : 270
Dert mi Ararsın
Memnunum Diyemem
Rüzgârlarım Konuşuyor'dan (1947)
İthaf
II
IX
XIII
XIV
İkinci Bölüm
II
VI
XIII
XVIII
XIX
XXI
Ağaç
Perişan
İnadına
Yapı
Melodram
Yaşamak İstedikçe

NİYAZİ AKINCIOĞLU (1916-1979)
Yağmur Duası : 277
Bursa
Edirne
Kuş Kanadından
Albatros
Aka Kara Demem
Sır
Uzaktan Sevgilerle

BEHÇET NECATİGİL (1916-1979)
Barbaros Meydanı : 284
Renkli Fener
Evler
Duman
Perili Ev
Evlerle Savaş
Keyif
Gözleri Badem
Gizli Sevda
Geçim
Görgü
Başsağlığı
Saklı Su
Edebiyat Matinesi
Sevgilerde
Kitaplarda Ölmek
Kuyruk
Çocuklar
Ölüme Yol!
Töre
Dönme Dolap
Yorum Korkusu
Sergi İzlenimleri
Solgun Bir Gül Dokununca
Ses
Nilüfer
Abdal
Panik
Ring
Çember
Alırsız
Dağ
Hassas Terazi
Çatışma
K T L
Kar Kar
Çağın Tanığı Olmak
Bir Birey, Bir Rapor

 

 

A.KADİR (1917-1985)
Mektup : 310
Çile
Beşiktaş Tramvayı
Dağ Başında
Neden
Hoş Geldin Halil İbrahim
Cibali
Gece İçinde
Bu Su Çoğala Çoğala

CAHİT KÜLEBİ (1917)
İstanbul : 315
Hasret
Hikâye
Sivas Yollarında
Yirminci Yüzyılın İlk Yarısı
Yurdumuz
Rüzgâr
Cebeci Köprüsü
Kuşun Hikâyesi
Dostlara Türkü
Yurdum
Ölümlü İnsanlar İçin
Paris
Farenin Ölümü
Giden
Doğu
Bir Bataklık Türküsü

FETHİ GİRAY (1918-1970)
Rizeli Ali'nin Hikâyesi : 327
Alt Alta Üst Üste
Mavi Gözyaşları
İnsancıklar
Alacakaranlık
Usanç
Biliyorum
Şaşkınlık

NAHİT ULVİ AKGÜN (1918)
Her Şey Yerli Yerinde : 330
Küçük Hanımlar
Beş
Birisi
Alsancak Gülleri
Duyulara Övgü

İLHAN BERK (1918)
Bir Orman : 332
Ayrığın Yüreği
Kızılırmak
Kör Halit'in Bulutu
Rüzgâr
Son Yerine
Atımı İstedim Evin Göğü Gerindi
Ben Senin Krallığın Ülkene Yetiştim
Siz Dedim de F, O Denizler Aldı Beni
Troya'da Siz Sözü Güzeldi Eskiden
İskenderiye'de Bir Homeros Yazısı
Us Çarşafı
Han Yü Yazıtı
Vadi
Ebemkuşağı
U
Nigâri
Li Po'yu Okurken
Harfler Sarımsak
Galata'nın Eski Bir Sokağında
Ölü Bir Ozanın Sevgili Karısını Görmeye Gitmek
Otağ
Soyutluk
Bir Kıyı Kahvesinde

 

CEYHUN ATUF KANSU (1919-1978)
Kızamuk Ağıdı : 345
Dünyanın Bütün Çiçekleri
Bir Bakır Çağ Höyüğü
Taşlama
Yitik Aile
Lumumba

SUAT TAŞER (1919-1982)
Bu Saatte : 352
Haraç Mezat
Umumiyetle Doğru Haber Alan …
Hayret Bey Ankara Akşamında

SALÂH BİRSEL (1919)
Aşk İçinde Ölmek : 355
Hacivatın Karısı
Hacivatın Evi
Kamer Hanım
Hacivat
Güzin'in Gençlik Yılları
Pencerede Kadınlar
Şiirler Şiiri
Suz-i Dilara
Pineklemeye Çağrı
Bekârlar
Coğrafya Dersi
Alleben
Bildiri
Haydar Haydar VII, XIII, XXXI

RÜŞTÜ ONUR (1920-1942)
İtiraf : 363
Şair Leylâ Sokağı
Memnuniyet
Hulasa

ÖMER FARUK TOPRAK (1920-1979)
Memleketim : 365
Nâzım'a Mektup
Salıncak

 

 

ENVER GÖKÇE (1920-1982)
Gelmeyen Bahar : 368
Gök Mustafa
39 Harbi
İbrahim
Görüş Günü
Böğürtlen Köklerinden ve Yarpuzlardan

SABAHATTİN KUDRET AKSAL (1920)
Baca : 372
Park
Yaz Gecesi
İnsan Sesi
Böcek
Aile
Okul Dışı
Eşik
Bu Sağanakta
Çalar Saat
Ufka Doğru
O Sokak
Yıldızlar
Gece
Çocuk
Uzak

MEHMED KEMAL (1920)
Tınaz : 378
Sevda Üstüne I, II, III
İnce Memet
Eğilip Suyunu İçtiğimiz Çeşme
Hikâye
Hal
Ellerin

NECATİ CUMALI (1921)
Kızılçullu Yolu : 385
Günaydın
Hürriyete Övgü
Şu Kalabalıkta Gördüğün Herkesin
Bir Ana
Emine
Uçanalı Zülfikâr Beye Ağıt
İstanbul Kışa Hazırlanıyor
Öldürmeyeceksin

MUZAFFER TAYYİP USLU (1922-1946)
Kan : 391
Günaydın
Erik Ağacı ve Kelimeler
Benden Size
Evadoksiya

ÖZDEMİR ASAF (1923-1981)
Altıncı Gün : 393
Altro
Pay
Jüri
Macera
Mesaj
Saçları
Saygı
Ç
Kolsuzun
Lavinia
Gemiler Geçiyor

NEVZAT ÜSTÜN (1924-1979)
Sözümüz Var : 396
Antalya
Şeytan
Kezban
Hayvanat Bahçesi
Diri Canlar

ARİF DAMAR (1925)
Gönlünce : 399
Büyük Hüner
Sunu
Gitme Kal
Analar
Saat Sekizi Geç Vurdu
Bulurdu Beni
31 Ekim 1964
Alıcı Kuş
Saksı
Dörtlük

 

 

ATTİLÂ İLHAN (1925)
Duvar : 406
Cinayet Saati
Mırç
Sisler Bulvarı
Tarz-ı Kadîm
Yağmur Kaçağı
Üçüncü Şahsın Şiiri
Ben Sana Mecburum
Büyük Leylâ
Belâ Çiçeği
Emirgân'da Çay Saati
Sana Ne Yaptılar
Tut ki Gecedir
Gibi Redifli Gazel
Bâkî'ye Gaze
Elde Var Hüzün

CAN YÜCEL (1926)
Çalmaz Saat : 419
In Vino
Demin
Zurnada Peşrev
Dinar Yolunda Devrilen Bir Fordun ....
Sevgi Duvarı
İnsan Resmi
Danton'un Çaydanlığı
Voli
Bi Sen Eksiktin Ayışığı
Ya'u
Sabahattin Emmi İçin
Güler Yüzümle
Martılar ki...
Son Gürlük
Dayılar Dayılanıp Yaylar Yaylandıkça
Üsküdar İskelesinde iki Lostracı Çocuğun Konuşmasından
Anı
Kaçamak
İtiraza İtirazım Var
Öztanıtım
Bir Çin Şiiri
Hatime

MEHMET BAŞARAN (1926)
Durum : 430
Ahlat Ağacı
Karşılama
İmececi
Kavaklar
Yorulmaz İşçileriyiz Aşkın

TALİP APAYDIN (1926)
Susuzluk : 434
Aşk İklimi
Davet
Bahara Doğru
Çift Günü

SABRİ ALTINEL (1926-1985)
Kan : 436
Yaşama Sevinci
Usul ve Sessiz Kar
Notlar

METİN ELOĞLU (1927-1985)
Düdüklü Tencere : 439
Erkek Zeliha'nın Torunu
Zurnanın Zırt Dediği Yer
Xavier Cugat
Aşk Mektubu
Boynumun Borcu
Le Grand Parmak La Porte
Uyarı
Nedircik Yavrusu
Yitikçi
İşleme
Sekişler
Boğum
Küme
Düğüm

AHMED ARİF (1927)
Sevdan Beni : 447
Akşam Erken İner Mahpusâneye
Leylim-Leylim
Hasretinden Prangalar Eskittim
Diyarbekir Kalesinden Notlar ve Adiloş Bebenin Ninnisi

ŞÜKRAN KURDAKUL (1927)
Bir Öyküydüm Sadece : 453
Yabancı Kalan
Ege Dalgaları
Oradaki

HASAN HÜSEYİN (1927-1984)
Davullu Ninni : 456
Karagün Dostu
Uçun Kuşlar
Yüreğim Sızladığı Zaman
Keklikçe
Akarsuya Bırakılan Mektup

TURGUT UYAR (1927-1985)
Arz-ı Hal : 462
Dünyanın En Güzel Arabistanı'ndan (1959) : 463
Geyikli Gece
Tel Cambazının Tel Üstündeki Durumunu Anlatır Şiirdir
Yılgın
Akçaburgazlı Yekta'nın Mahkeme Kararını Aldığında ....
İki Dalga Katı Arasında Yapacağını Şaşıran ....
Kankentleri
Çok Üşümek : 472
Ellerimde Bir Çalgı
Terziler Geldiler
Çağdaş Yeri Mızrağın
Salihat-ı Nisvandan Saffet Hanımefendi'ye
Kavşakta
Acının Tarihi
Acının Coğrafyası
Kıştan Kalan Soğukluk
Açlık Çoğunluktadır
Birçok Ölüm İçin Raslantı
Kalıp Duruyoruz

 

 

EDİP CANSEVER (1928-1986)
Masa da Masaymış Ha : 488
Yerçekimli Karanfilden (1957) : 488
Yerçekimli Karanfil
Bir Ay Aldım Diyarbakır'dan Tokat'ta Biri Öldü O Zaman : 489
Phoenix
İnfilak
Tragedyalar III
Kesit
Gökanlam I
Ölü mü Denir
Bu Gemi Ne Zamandır Burada
Kuşatma
Fotoğrafta Çıkmak


İLHAN DEMİRASLAN (1928-1980)
Tophane Şiiri : 500
Denizi Çizmek

 

 

İkinci yeni


ERCÜMENT UÇARI (1928)
Ut : 502
Şiir Yazın
İnsan

CEMAL SÜREYA (1931)
Üvercinka'dan (1958) : 506
Cıgarayı Attım Denize
Dalga
Kanto
Süveyş
Aslan Heykelleri
Bun
Üvercinka
Tabanca
Tristram
Göçebe
Mola
Yüreğin Yaban Argosu
Kan Var Bütün Kelimelerin Altında
Var
Fotoğraf

ECE AYHAN (1931)
Bir Elişi Tanrısı İçin Ağıt : 520
Fayton
Çocukların Ölüm Şarkıları
Put, Zanzalak Ağacı, Saffet Nezihi Şener, Zincifre, Ölüm
Gizli Yahudi
Ortodoksluklar XIX
Meçhul Öğrenci Anıtı
Mor Külhani
Şiir Alınlıkları Üzerine
Yort Savul
Olamaz!

SEZAİ KARAKOÇ (1933)
Liliyâr : 526
Balkon
Çatı
Kara Yılan
Kış
Çocukluğumuz
Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine IV

GÜLTEN AKIN (1933)
Siyah-Beyaz : 533
Yeniden
Kesik
Dağ Havası
Gölde
İlkyaz
Anadolulu Ellas'Ia Heykeller
Ay San Ay, Usul Ay
Kadın Olanın Türküsü
Sesli Ağıt
Yaşlanmayan Bir Kadına Türkü

AHMET OKTAY (1933)
Acı: 543
İş
Bütün Erkekler Ölür
Bir Portre İçin Taslak
Ölümün Bıyıklı Bir Resmi
Ulukışla'da Saat Beş
Sofra

 

 

KEMAL ÖZER (1935)
Mermerleri Günümüze Kalan Kadınlar : 551
Halklı
Ağıt
Göğe Uyanış
Dağlarda Bir Gök Akşamı
Deniz Orakçısı
Bir Gün Daha Büyük Sulara Bu Durgun Daracık Irmaktan
Bildiri
Alınyazısı
Kılıç
Beş İspanyol
"Analar"
Yaratırken Yaratılıyoruz
Olimpiyat İçin Kara Şarkı
Yalnız Biri
Birikime İnanmak
Dünü Bugüne
Rembrandt Işığı
Bir Alev Gibi

ÖZDEMİR İNCE (1936)
Aslı : 560
Yelitza
Orfoz
Durum
Çöl Karanlığı
Ulağı Beklerken
Susan Bir Kent

HİLMİ YAVUZ (1936)
Yalnızlık Bir Tarihtir : 565
Kusma
Kalp Kalesi
Koruganlar
Taflan
Tenhâ
Kün
Bâtıni
Size Bakmanın Tarihi

ONAT KUTLAR (1936)
Bir Soru : 571
Senin İçin Dört Alçakgönüllü Hai-Kai
Pera'lı Bir Aşk İçin Gazel

ÜLKÜ TAMER (1937)
Yazın Bittiği : 574
Bruegel
Hançer
Giyotin
Üşür Ölüm Bile

CAHİT ZARİFOĞLU (1940-1987)
Yanma : 582
Aşka Dair
Ağaçlar
Meç 2

EGEMEN BERKÖZ (1941)
Bir Eşkiya Bin Eşkiya : 586
Beyaza Kaçan
Ey gezgin! Dört Mevsim!

ATAOL BEHRAMOĞLU (1942)
Kör Bir : 594
Theodorakis'in Bir Şakası İçin
Eylül Sabahının Serinliği...
Bebeklerin Ulusu Yok
Kırk Yaşın Eşiğinde Şiir
Şu Yoksul, Işıksız Sokaklardan
Çığlık

SÜREYYA BERFE (1943)
Yangın Yılı : 599
Susuz
Bütün Gün
Bazı Yaralılara
Üç Kardeş
Mektubunu Aldım
Hayır
"Acele Eden Ecele Gider"
Nedircik Yavrusu
Eğlence Programı
Tersine Müslüman

İSMET ÖZEL (1944)
Yıldızların Uzaklığına Övgü : 607
Sevgilime Bir Kefen
Kan Kalesi
Kalk Düğüne Gidelim
Kanla Kirlenmiş Evrak
Çözülmüş Bir Sırrın Üzüntüsü
Esenlik Bildirisi
Dişlerimiz Arasındaki Ceset
Mataramda Tuzlu Su

REFİK DURBAŞ (1944)
Majüskül Bir Kadın Yüzüne : 616
Türküler
Bir Halkın Mezarda ve Hayatta Yağmalanışının ....
Bir Genç Kızın Evde Kalmışlığının Akşam Karanlığına
Kardeşi Ölümün
Ev Kurusu Kızlar
Dokumada Çalışan Kızlar
Yaz
Hücremde Ayışığı
Kampana

  

cts-arka

 

 

 

 

   

Gazete Vatan Emek

Twitter: @GazeteVatanEmek

Facebook: https://www.facebook.com/Gazetevatanemek

AYDINLIK BİR GELECEK, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras...

 

http://www.gazetevatanemek.com/

 

2594 Kez Okundu

Yorum Yazınız

(*) ile belirtilen zorunlu bilgileri girdiğinizden emin olunuz. HTML koduna izin verilmiyor.

Diğer Kitaplar Sözlükler